keskiviikko 31. elokuuta 2016

Pari alustavaa brandimuistiinpanoa

Aluksi mietin taattuun opettajatyyliin, että "Jaa-a, mitä ihmeen tekemistä jollain 'brandilla' ja 'tarjoomalla' on tiimivalmentamisen kanssa? Ja ainakin näin aluksi tuntuu, että ei paljoakaan. Anti liittyykin käsittääkseni ei niinkään suoranaisesti tiimivalmentamiseen vaan sen sijaan ensisijaisesti koko koulun tasoon ja oppimiselle/tiimioppimiselle suotuisan ilmapiirin ja kulttuurin luomiseen, jossa sekä oppilaat että opettajat ovat halukkaita ja kyvykkäitä oppimaan.

Olen lueskellut Malmelin & Hakalan teosta Radikaali brändi ja sekä Mäkinen&Kahri&Kahri teosta Brändi kulmahuoneeseen. Ensinmainitut hahmottelevat radikaalin brändijohtamisen mallia, jonka viisi ulottuvuutta ovat organisaatio, viestintä, julkisuus, mielikuvat ja maine. Brändiä voi tarkastella myös organisaation arvojen ja visioiden sekä sisäisen viestinnän kehittämisen näkökulmista. Radiaalin brändijohtamisen lähtökohtana on, että koko organisaatio rakentaa brändiä, ja kaikki kohtaamiset yrityksen ja sen edustajien kanssa vaikuttavat kuluttajien mielikuviin ja käsityksiin brändistä.

Malmelinin ja Hakalan mukaan brändin kannalta kiehtovimpia viestinnän muotoja ovat liikeidea, joka on yrityksen ensimmäinen ja tärkein brändipäätös, identiteettiä, joka on johdonmukaisen viestinnän perusta, suhdetoimintaa, joka on avain ilmiöiden luomiseen, sekä mainontaa, joka on tulevaisuuden rehellisin viestinnän muoto.

Brändi liittyy läheisesti muihin johtaviin ajatuksiin. Visionäärinen johtaminen edellyttää viestintäosaamista eli taitoa luoda ja muotoilla innostava visio sekä viestiä siitä onnistuneesti organisaatiolle. Erinomaisen mahdollisuuden organisaation visioiden kiteyttämiseen ja konkretisoimiseen tarjoaa radikaali brändiajattelu.

Brändi pukee arvot ja visiot yksinkertaiseen ja ymmärrettävään asuun. Brändi ohjaa organisaatiota ja sen päätöksentekoa esimerkiksi kirkastamalla liiketoiminta-ajatusta ja selkeyttämällä yrityksen asemaa markkinoilla. Brändiä koskevien visioiden miettiminen on myös sikäli tärkeää, että se kiinnittää koko organisaation työntekijöiden huomion brändiin sekä viestintään ja markkinointiin. Kokonaisvaltainen brändi toimii johtamisen välineenä:  se tukee, rakentaa ja suuntaa organisaatiota. Lisäksi arvostetut brändit innostavat ja motivoivat henkilökuntaa. Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että työntekijät voivat olla ylpeitä edustamistaan brändeistä. Ja juuri tässä piilee mielestäni, koko homman itu juuri koulussa eli syy siihen, miksi radiaaliin brändijohtamiseen kannattaa perehtyä myös kouluissa. Jos koulu onnistuu brändityössään, se edistää oppimisen lisäksi mm. osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Brändin rakentamiselle on sitä suotuisammat lähtökohdat, mitä ainutlaatuisempi yrityksen liikeidea on. Tässä piilevät valtavat hyödyntämättömät mahdollisuudet kouluissa! Koulujahan ei millään meinaa erottaa toisistaan! Ainutlaatuisuuden mahdollisuuksien esiin kaivamiseen meitä ohjaa osaltaan mm. ennakkotehtävä, jonka saimme.


Pohdimme näitä yhtenä iltapäivänä Annukan ja Suvin kanssa. Minua alkoi enemmän ja enemmän mietityttää jälleen kerran se, että meillä voi kyllä olla käsitys, millainen koulu ainakin haluaisimme olla, mutta että me emme lopulta tiedä paljoakaan siitä, mitä oppilaat asiasta ajattelevat. Niinpä
kyselin huvikseni yhdeltä satunnaisesti käsiin osuneelta ysiluokalta suullisesti, miten he näihin kysymyksiin vastaisivat. Vastaukset olivat yllättäviä. Ja ilahduttaviakin. Tietysti mietin, ajattelevatko hei oikeasti näin, vai haluavatko vastauksillaan ilahduttaa opettajaa... :)

Kysymykseen siitä, missä olemme parempia kuin muut oppilaat vastasivat mm. näin:

-Käytämme enemmän mediaa.
- Saamme olla kaikilla välkillä sisällä.
- Oppilaat saavat muita kouluja enemmän vaikuttaa siihen, mitä koulussa tehdään ja miten ja mitä opitaan.
- Meillä tehdään muita kouluja enemmän ryhmätöitä. 

Otista kuvaavia adjektiiveja olivat heidän mielestään seuraavat: laitosmainen, luova, ankee, vauhdikas, erilainen, nykyaikainen. Arvokysymys oli selvästi vaikea, mutta heitä kuulemma sitouttaisivat parhaiten ihmisarvot kuten sosiaalisuus. Hieman ehkä huolestuttavaa mutta kuvaavaa ja oireellista oli, että hyötyjä oli selvästi myös vaikea keksiä. Hieman pinnistämällä löytyivät kuitenkin seuraavat hyödyt:

- oppii jotain
- näkee kavereita
- oppii ruuanlaittoa
- oppii ryhmässä työskentelyä
Radikaalin brändijohtamisen näkökulmasta viestintään ja brändin rakentamiseen osallistuvat kaikki, koulujen tapauksessa siis myös oppilaat. Olisikin todella kiva tietää, mitä oppilaamme oma-aloitteisesti koulustamme viestivät. Sitäkin on vaan vaikea päästä oikeasti näkemään. Toivottavasti suuntaa antaa koulun Insta-tili, josta olen kertonut jo aiemminkin johtavien ajatusten yhteydessä. Tässä muutama tuore kuvakaappaus sieltä. Aivan loistavaa brändityötä, jos minulta kysytään :)
 

Tämä on vaan niin hauska! 😂😂😂
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti