keskiviikko 28. lokakuuta 2015

Hahmotelma kilvoittelutehtäväksi

Tiimivalmentajan parhaat työkalut määrittelee kilvoittelutehtävän näin:
Kilvoittelutehtävällä tarkoitamme tämän hetken suurinta haastettamme. Puemme sen projektin muotoon. Ensimmäinen perusasia on tietenkin projektin visio. Projektin visio sytyttää sekä itsemme että tiimimme. Projekti valmistuu ajallaan ja siirtyy askel askeleelta oikeaan suuntaan. Ilman visiota loppu ei ikinä häämötä. Visiosta voiman saaminen motivoi kovaan työhön tavoitteen savuttamiseksi. Jos tiimillä on käytössään yhteinen visio, se toimii ehtymättömänä motivaation lähteenä.
Kilvoittelutehtävässä tarvitaan myös Anita Roddickin korostamaa intohimoa (passion). Intohimon energia ja päättäväisyys murtavat esteet ja antavat polttoainetta tuleviin haasteisiin. Ilman intohimoa kaikki muu on turhaa. Kilvoittelutehtävässä kiinnitämme huomiota ennen kaikkea yksilön ja tiimin oppimiseen. (Partanen 2015: 56)
Ennen kuin käyn muotoilemaan kilvoittelutehtävää, minun täytyy jäsentää hieman sitä kontekstia, jossa toimin. Koulussamme on käynnissä #MOI-hanke, jota vedämme yhdessä kollegani Suvi Puronsuun kanssa. Kirjainlyhenne tulee sanoista motivaatiota, onnistumisia ja iloa oppimiseen. Hanketta rahoittaa OKM ja se tähtää tiimiopettamisen ja -oppimisen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen koulussamme. Käytännössä meillä on siis hankkeessa mukana olevista opettajista muodostettu "tiimi", joka yhdessä suunnittelee "oppilastiimeille" ns. ilmiöpohjaisia projekteja. Pyrkimyksenä on oppiainerajojen purkaminen, opettajien ja oppilaiden yhteistyön lisääminen ja laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Hankkeella on blogi, joka löytyy täältä.  Tämän tiimihankkeen lisäksi olen jo aiemmin aloittanut omassa äikänopetuksessani ns. yksilöllisen oppimsen kehittelyn ja siitä olen kertonut opeblogissani.

Ensimmäinen hankaluuteni näissä tiimivalmentajaopinnoissani on, etten osaa vielä hahmottaa, mistä puhun ja mitä ajattelen kun nyt puhun tiimistä? Onko kyse koulutuksen aikana muodostettavasta tiimistä? Keitä siihen kuuluu? Vai #MOI-opettajatiimistä? On helppo hahmottaa, että asiakkaitamme ovat oppilaat, mutta ajatuksia sotkee se, että alustava visioni on, että juuri tätä tiimitoimintaa pitäisi nyt nimenomaan heille levittää. Eli tiimi viittaa ajatuksissani nyt yhtä aikaa ainakin kolmeen suuntaan.

Kilvoittelutehtävän muotoilua alkuhankaloittaa myös se, etten osaa vielä hahmottaa, onko kyse henkilökohtaisesta kilvoittelusta vai tiimin kilvoittelusta? Muotoilenko siis tehtävää itselleni vai omaa visiotani siitä, mikä omasta mielestäni voisi olla tiimin visio?

Helpoimmalta tuntuu ajatella juuri viimeksi mainittua, eli kun seuraavassa vastaan esimotorolan kysymyksiin, ajattelen, että me viittaa #MOI-opettajiin, joita kutsumme itse Moilasiksi ja asiakkaitamme ovat oppilaat. Ja vielä yksi asia ennen kuin käyn vastailemaan esimotorolan kysymyksiin. Luin juuri Timo Lehtosen kirjan Tiimiakatemia. Kuinka kasvaa tiimiyrittäjäksi, joka valaisee hyvin, millaista on toiminta ja oppiminen Tiimiakatemiassa. Kirjasta sain myös arvokasta apua kilvoittelutehtävän muotoiluun.1. Mitkä ovat tämän asiakasprojektin tavoitteet


Tavoitteena on yksinkertaisesti luoda Otalammen kouluun "itseohjautuva oppiva ilmapiiri" eli "ilmapiiri, jossa oppimista ja omatoimisuutta tapahtuu aivan luonnostaan". (vrt. Lehtonen s. 57)

2. Mitkä ovat tämän projektin hyödyt asiakkaalle ja mikä on asiakkaan rooli?


Hyödyt asiakkaalle ovat valtavat! Asiakkaamme omaksuvat tulevaisuuden (tai itseasiassa jo tämänpäivän) olennaiset kansalaistaidot ja taidot, joilla he pärjäävät niin opinnoissaan, työelämässä kuin elämässään ylipäätänsä. Heistä tulee onnellisia ja pystyviä ihmisiä ja oman oppimisensa ja elämänsä aitoja subjekteja.

3. Mitä teoriatietoa sovellamme tässä projektissa?


Tämä on ihana kysymys! Ja siihen on vielä vaikea vastata, mutta luulen, että apua tulee olemaan esimerkiksi johtamiskirjallisuudesta. Nykyajan ideaalijohtajan arkkityyppi poikkeaa erittäin ratkaisevasti perinteisestä opettajasta, ja juuri siksi meidän opettajienkin kannattaa tutustua johtamiskirjallisuuteen. Käsitykseni tässä vaiheessa on, että itse kaipaan erityistä tukea kaikkeen, mikä edistää kuuntelemista ja kuulemista. Se tarkoittaa esimerkiksi dialogi- ja tietoisuustaitojen kehittämistä. Näitä kaivataan esimerkiksi siihen, että pystyy noudattamaan puuttumattomuuden lakia. Lisäksi kiinnostavaa on kaikki se oppimiseen liittyvä teoretisointi, jossa huomioidaan nykyaikainen motivaatiopsykologia. Tarkoitan tässä esim. Järvilehdon ja Martelan tapaisia ajattelijoita. Ja itseohjautuvan oppimisen kannalta ehdottoman kiinnostavaa on myös tietysti kaikki tutkimus ns. "itseorganisoituvasta" oppimisesta. Tässä esimerkiksi yksi satunnaisesti poimittu esimerkki FB-virrastani.

4. Mitä osaamista ja taitoa tämän projektin toteuttaminen vaatii?  • Tiimioppijan taitoja: esim. kykyä oppia muiden kanssa ja synnyttää uutta tietoa ja kykyä ja tahtoa suunnitella sekä toteuttaa tuloksellisesti oman osaamisen kehittämistä
  • Tiimiliiderin taitoja: esim. itsensä johtamista eli oman toiminnan suunnittelemista ja suuntaamista sekä projektijohtamisen taitoa.
  • Tiimiyrittäjän taitoja eli palvelu-, neuvottelu- ja myyntitaitoja.
Nämä on avattu erittäin hyvin esim. Lehtosen Tiimiakatemia-kirjassa. ks. s. 99-101


5. Miten tämä projekti vie meidän kohti pääräämme / visiotamme? 


En vielä tiedä, mutta se selviää seuraavan puolentoista vuoden aikana. Siinä ajassa ehtii tapahtua todella paljon! Uskon vilpittömästi, että nämä tiimivalmentaja-opinnot nostavat #MOIn aivan uudelle tasolle.
 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti